การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นน้อยกว่าแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการรักษาสำหรับผู้ป่วย กลุ่มอาการทางคลินิกที่สามารถจับคู่กับการทดสอบทางพันธุกรรมเพื่อให้ทราบระยะเวลาของการรักษาที่ก้าวร้าวมากขึ้น การศึกษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นมะเร็งในเลือดและเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือด

ได้เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของยีนที่อาจเกี่ยวข้องกับโรค และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเหล่านี้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้แพทย์สามารถวัดความเสี่ยงของโรคได้ สำหรับคนอื่น ๆ ผลที่ตามมายังคงคลุมเครือ แม้ว่าความเชื่อมโยงระหว่างสัญญาณสีแดงทางพันธุกรรมกับโรคจะรุนแรง แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าระยะที่ร้ายแรงของโรคอาจเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด นั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก ในครอบครัวที่มีการกลายพันธุ์ร่วมกัน คุณปู่อาจไม่แสดงอาการใดๆ จนกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวจะปรากฎขึ้นในทันที ในทางตรงกันข้าม หลานคนหนึ่งของพวกเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเหมือนกันอาจมีอาการร้ายแรงตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เช่น ภาวะบวมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นอาการบวมที่แขนและขาอย่างรุนแรง หรือระดับเซลล์เม็ดเลือดต่ำที่เรียกว่า cytopenia ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ การติดเชื้อ เราต้องการทราบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมใดที่กระตุ้นให้เกิดการนำเสนอโรค แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยที่มีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ต้องการทราบเช่นกัน เนื่องจากตัวเลือกของพวกเขามีตั้งแต่การตรวจติดตามด้วยมือเปล่าหรือการใช้ยา ไปจนถึงกระบวนการลุกลาม รวมถึงการฉายรังสี เคมีบำบัด และการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์