บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ขั้นตอนซ่อมบำรุง การบํารุงรักษา (Check List) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Generator) ถือเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการบํารุงรักษาเป็นการลดโอกาสการชำรุดเสียหายที่จะช่วยทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ส่งผลให้เครื่องมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความคงทน มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง รวมถึงยังมีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย ยิ่งหากเรามีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่/ชิ้นส่วนตามรอบอายุการใช้งาน ก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อเครื่องใหม่โดยไม่จำเป็น

ขั้นตอนการบํารุงรักษา (Check List) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟ (Generator) มีดังนี้

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยผู้ใช้งาน

1.) ควรทำการตรวจสอบทุกวัน

ทำความสะอาดโรงไฟฟ้า ตู้ควบคุม
ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ
ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำและน้ำมันต่างๆ
ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ตรวจความตึงสายพาน
ตรวจสอบข้อต่อสายไฟ

2.) การทำความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านนอก

ตรวจสอบเดินเครื่องยนต์และตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้าความถี่ อุณหภูมิเครื่องยนต์ แรงดันน้ำมันเครื่อง เช่น

ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ขั้ว และสายแบตเตอรี่
ตรวจสอบเครื่องประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่
ไล่ความชื้นและน้ำออกจากที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ทําความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านนอก

การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทีมช่าง

1.) การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 3 เดือน

ถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น
ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
ตรวจสอบท่อยางและเหล็กรัดท่อ
ตรวจสอบน๊อตและสกรูของจุดต่อสายไฟ
ตรวจสอบข้อต่อส่งกำลัง

2.) การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 6 เดือน

เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเลิง

3.) การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทุกรอบ 12 เดือน

ปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ถ่ายน้ำหล่อเย็น
ทำความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้งด้านใน
ขันน๊อตฝาสูบและเสื้อสูบ
ถ่ายน้ำและเศษสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ
ตรวจสอบรอยรั่วซึมที่หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบ Shutdown Sensors

หมายเหตุ : จากรายละเอียดการบำรุงรักษาข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งแนะนำให้ใช้กับเครื่องยนต์ทั่วไป ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์จากหนังสือคู่มือของเครื่องยนต์โดยตรง (ถ้ามี) ทั้งในด้านวิธีปฏิบัติและระยะเวลาการบำรุงรักษา