หมู่บ้าน Ano Syros ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มองเห็นเมืองหลวงของเกาะเออร์มูโปลีเป็นชุมชนยุคกลางซิคลาดิกแบบคลาสสิกประชากรของมันคือชาวกรีกคาทอลิกอย่างท่วมท้นซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเวนิสที่มาถึงที่นี่ในยุคกลางตอนปลาย แม้ว่าถนนที่นี่จะเต็มไปด้วยบ้านปูนขาวแบบไซคลาดิกที่คุ้นเคยและตรอกซอกซอยแคบๆ ที่ปูด้วยหิน

แต่อารามของที่นี่ก็เป็นของบาทหลวงคาปูชินนักบวชเป็นคนเกลี้ยงเกลา โบสถ์ไม่มีรูปเคารพ มีเพียงรูปปั้นของนักบุญฟรานซิสหรือเซนต์เบเนดิกต์ ในขณะที่เอกสารประกอบคำบรรยายบนม้านั่งเป็นคำแปลคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาในภาษากรีก ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ผู้อยู่อาศัยเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ตามปฏิทินออร์โธดอกซ์โดยการจ่ายพิเศษจากวาติกัน