ลิเธียมสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนเกือบหนึ่งล้านคนในสหราชอาณาจักร ผู้ป่วยที่ได้รับลิเธียมมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับลิเทียม แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยโดยรวมที่ได้รับลิเธียมจะมีน้อย ลิเธียมอาจเป็นการรักษาเชิงป้องกันสำหรับภาวะสมองเสื่อมและสามารถพัฒนาไปสู่การทดลองที่มีกลุ่มควบคุมแบบสุ่มขนาดใหญ่ได้

ภาวะสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประชากรสูงอายุชาวตะวันตก แต่ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเชิงป้องกัน ผู้ป่วยมากกว่า 55 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคสมองเสื่อม โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด จำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบการรักษาพยาบาล มีการประเมินกันว่าการชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้เพียง 5 ปี จะช่วยลดความชุกและผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์