นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรมว.การต่างประเทศของจีน ได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ระหว่างงานแถลงข่าวประจำ “การประชุมสองสภา” ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการแห่งชาติชุดที่ 13 ของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีน ( ซีพีพีซีซี ) และการประชุมครั้งที่ 5 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (เอ็นพีซี) ชุดที่ 13

หวังกล่าวว่า เมื่อ 30 ปีก่อน จีนและอาเซียนได้ก่อตั้งความสัมพันธ์คู่เจรจา ก่อนจะพัฒนามาสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคระดับแนวหน้า และร่วมกันจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านใน 30 ปีถัดมา โดยตลอดระยะเวลาข้างต้น จีนและอาเซียนมีพร้อมทั้งจังหวะและโอกาส ข้อดีทางภูมิศาสตร์ และความสามัคคีของประชาชน จนเกิดเป็นความร่วมมือที่สมประโยชน์ระหว่างกัน และได้สร้างรูปแบบความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งมีพลวัตและศักยภาพมากที่สุด

หวังชี้ว่า ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีนยินดีทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต โดยที่ยังยึดมั่นในความตั้งใจแรกที่จะรักษาเสถียรภาพ และความสงบสุข ยึดมั่นในพันธกิจการพัฒนาร่วมกันและแนวทางการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้โลดแล่นอย่างรวดเร็ว ดังเช่นรถไฟจีน-ลาว และไม่หยุดผลักดันผลสำเร็จ ในการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน

หวังกล่าวต่อไปว่า ทั้งสองฝ่ายควรสนับสนุนงานป้องกันโรคระบาดระหว่างประเทศร่วมกัน กระชับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตวัคซีนและการวิจัย-พัฒนายา เพื่อปกป้องชีวิต และสุขภาพของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาค

ทั้งสองฝ่ายยังควรเป็นผู้นำในความร่วมมือระดับภูมิภาค ส่งเสริมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม เร่งการดำเนินงานเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เวอร์ชั่น 3.0 โดยเร็วที่สุด ขยายความร่วมมือในด้านใหม่ ๆ เช่น เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนร่วมกันจัดตั้งช่องทางการค้าทางบก-ทะเล ระหว่างประเทศแห่งใหม่

หวัง มองว่า ทั้งสองฝ่ายควรเป็นผู้ปกป้องเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพราะการเรียกร้องสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ล้วนเป็นความปรารถนาร่วมกันของนานาประเทศในภูมิภาค พร้อมกล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่ “กระดานหมากรุก” ในเกมของมหาอำนาจ ส่วนประเทศในอาเซียนก็มิใช่ “หมาก” ในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เป็น “ผู้เล่นหมากรุก” คนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

หวัง กล่าวว่า จีนจะยังคงยกให้อาเซียนเป็นทิศทางทางการทูตที่สำคัญของจีน ยืนหยัดปกป้องโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง รักษาสถานะเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค สนับสนุนวิธีการของอาเซียน ในการไกล่เกลี่ยปัญหาที่สำคัญในภูมิภาค ควบคู่กับคัดค้านการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือสร้างความเป็นปรปักษ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน