การตรวจเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งในกระแสเลือดจำนวนเล็กน้อย อาจระบุความเสี่ยงของการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งและชี้แนะแนวทางการรักษาที่แม่นยำในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะภายหลังการผ่าตัดการดูแลมะเร็งเปลี่ยนไปหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งท่อปัสสาวะที่มีเครื่องหมายดีเอ็นเอของมะเร็งในเลือดหลังการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออก มีโอกาสที่มะเร็งจะกลับเป็นซ้ำมากขึ้น

ผู้ป่วยเหล่านี้อาจได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่เรียกว่า atezolizumab ในภายหลังทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประมาณ 573,000 รายและเสียชีวิต 212,000 รายในปี 2563 การผ่าตัดมักเป็นหนึ่งในวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะลุกลามที่โตเป็นชั้นกล้ามเนื้อของผนังกระเพาะปัสสาวะ อัตราการกำเริบของโรคหลังการผ่าตัดนั้นสูง เนื่องจากเซลล์มะเร็งบางชนิดสามารถถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อเนื้องอกถูกกำจัดออกไป เซลล์มะเร็งที่เหลืออยู่เหล่านี้ หรือที่เรียกว่าโรคตกค้างระดับโมเลกุล จะเพิ่มโอกาสที่มะเร็งของผู้ป่วยจะกลับมาเป็นซ้ำ เนื่องจากเซลล์สามารถแพร่กระจายและสร้างเนื้องอกในส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้