บริษัทโมเดอร์นาออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธ เรื่องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับ “การปนเปื้อน” ที่ขวดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีการใช้งานในญี่ปุ่น เบื้องต้นโมเดอร์นาให้ความเห็นว่า อาจเป็นผลจากปัญหาที่สายงานการผลิต ของโรงงานแห่งหนึ่งในสเปน

ทั้งนี้ วัคซีนลอตที่มีปัญหาโดยตรงคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 565,400 โด๊ส อย่างไรก็ตาม “เพื่อป้องกันไว้ก่อน” และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกด้านความปลอดภัย โมเดอร์นาตัดสินใจระงับการใช้งานวัคซีนอีกสองลอต ซึ่งมีเลขทะเบียนใกล้เคียงกันด้วย ทำให้การเรียกคืนวัคซีนเพื่อทำลายครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 1.63 ล้านโด๊ส

ขณะเดียวกัน โมเดอร์นาประสานงานกับรัฐบาลญี่ปุ่น และบริษัททาเคดะ ฟาร์มาซูติคอล เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจำกัดขอบเขตของความเสียหายให้ได้มากที่สุด ซึ่งจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบร้ายแรงด้านสุขภาพ